Twee publicaties over ijzermetabolisme in de nier

06-07-2018
Twee publicaties over ijzermetabolisme in de nier
Drs. Sanne van Raaij heeft binnen één week twee artikelen gepubliceerd over ijzermetabolisme in de humane nier.

Drs. van Raaij heeft in nierbiopten van gezond nierweefsel gekeken naar de aanwezigheid van eiwitten die nodig zijn voor ijzertransport en ijzermetabolisme om een beter beeld te krijgen hoe de nier met ijzer om gaat. Vervolgens heeft ze in nierbiopten van patiënten met chronisch nierfalen gekeken of er afwijkingen in ijzermetabolisme optreden. Ze heeft onder andere gezien dat ijzer kan ophopen in de nieren bij nierziekte.

In een andere studie laat Drs. van Raaij met behulp van humane niercellen zien dat langdurige blootstelling van de nier aan te veel ijzer kan resulteren in nierschade. Daarbij lijken verschillende schadelijke processen een rol te spelen en elkaar mogelijk op te volgen. Nader onderzoek naar deze schadelijke processen kan in de toekomst gebruikt worden om nierschade als gevolg van ijzer te verminderen of voorkomen.